Brödsmule-navigation

Detta innebär att huvudsakliga målgruppen för provtagningen nu är personer med luftvägssymtom inom särskilda boendeformer för äldre (SÄBO) och LSS-boenden.

Provtagningen samordnas och genomförs av Samariten Ambulans AB på uppdrag av Regional särskild sjukvårdsledning. Tjänsten är dock inte en prehospital resurs.

Beställ provtagning

Provtagning ska beställas av läkare som är kopplad till aktuellt boende. Det sker genom kontakt med Samariten på telefon 08-182 641 som är öppen alla dagar klockan 9.00-21.00.