Brödsmule-navigation

Det nya beslutet innebär att sjukvårdspersonal som frigörs från ordinarie uppgifter istället görs tillgängliga för placering där de behövs som mest utifrån situationen med covid-19. Prioriteringen görs av Regional särskild sjukvårdslednings (RSSL) inom Region Stockholm som samordnar fördelningen av resurser.

Vårdgivare ska driva sin elektiva vård som vanligt enligt gällande avtal tills dess att annat besked ges genom kontakt från Region Stockholm. Vårdgivarna kan dock redan nu planera för att kunna tillhandahålla sin personal till mer prioriterade arbetsuppgifter, framför allt på akutsjukhusen.

Den vård som kan skjutas upp utan allvarliga medicinska konsekvenser senareläggs och prövningar görs löpande av när de behöver starta igen. Vilken vård som ställs in eller skjuts fram avgörs i samråd mellan Regional Särskild sjukvårdsledning och respektive vårdgivare.

Arbetet med att förtydliga vilka verksamheter som ska stänga eller förändra sina verksamheter pågår. Berörda vårdgivare kommer att kontaktas av RSSL eller Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm för vidare information.

Region Stockholm kommer att komplettera med information kring avtal, ersättning och villkor för omfördelning av personal med mera.

Vårdgivarna ansvarar för att informera sina patienter om de planerade vårdbesök som skjuts upp.

Vårdområden som omfattas av uppskjuten planerad vård

Nedan finns en lista på vårdverksamheter som omfattas av att skjuta upp planerad vård. Det innebär inte att all planerad vård inom dessa vårdverksamheter kommer att skjutas upp, utan enbart sådan vård som kan skjutas upp utan allvarliga medicinska konsekvenser.

 • Allergologi
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Barnavårdscentraler
 • Barnmorskemottagningar
 • Cancerrehabilitering
 • Diabetes
 • Fotkirurgi
 • Gastroentrologi
 • Gynekologi
 • Habilitering  
 • Hud
 • Husläkarjourer
 • Höft- och knäprotesoperationer
 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Logopedi
 • Neurologi
 • Omskärelse
 • Ortopedi
 • Plastikkirurgi
 • Rehabilitering
 • Reumatologi
 • Rygg
 • Sexuell hälsa
 • Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta
 • Specialiserad rehabilitering
 • Sömnapné
 • Ungdomsmottagningar
 • Urologi
 • Varicer (åderbråck)
 • Ögon
 • Öron, näsa, hals

Fler vårdområden kan tillkomma efter beslut vid ett förändrat läge.

Uppskjuten vård innebär ofta en svår omställning för vårdgivare och dess personal som behöver omfördelas. Det innebär även oro hos många patienter som får vänta på vård. Vi hoppas på förståelse och fortsatt gott samarbete i denna situation.