Brödsmule-navigation

I samband med att många personer provtas för coronavirus och att allt fler fall av covid-19 upptäcks är det extra viktigt att viss skyddsutrustning används där den bäst behövs. För att åstadkomma detta beslutar RSSL hur vårdgivare ska fördela utrustning. Utöver andningsskydd omfattas nu även artiklar inom produktområdena visir/skyddsglasögon, förkläden och desinfektion.

En fördelningsnyckel för respektive produktkategori kommer att arbetas fram centralt. Rutinen gäller akutsjukhusen och SLSO som har utsett en eller ett fåtal ansvariga beställare per organisation.

Respektive vårdgivare ska utse en särskild kontaktperson som säkerställer att beställningar av skyddsutrustning görs på ett hänsynsfullt sätt samt för effektiv hantering av ersättningsprodukter.

För ytterligare information

Akutsjukhusen och SLSO övergår till lokal prioritering av skyddsutrustning

05 mars, 2020

I Region Stockholm provtas nu många personer för coronavirus vilket innebär ett ökat behov av viss skyddsutrustning. För att skyddsutrustningen ska användas där den bäst behövs har den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) beslutat att beställningar ska göras lokalt via ett fåtal beställningsansvariga.