Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antibiotikaforum är en årlig konferens som arrangeras av Folkhälsomyndigheten. Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor. I år arrangeras Antibiotikaforum digitalt på grund av den rådande pandemin. 

Programmet kommer bland annat att innehålla:

  • Hur ser en hållbar antibiotikaanvändning ut?
  • Kommunikation under covid-19-pandemin och kring antibiotikaresistens.
  • Samarbete mellan yrkesgrupper och branscher när det verkligen gäller.