Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under våren infördes restriktioner för medföljande vid förlossningen för att minska smittspridningen av covid-19. Nu finns en gemensam policy för alla förlossningskliniker i regionen som gör gällande att varje födande får ha med sig en anhörig på förlossningen, och tiden på BB. Den medföljande ska dock vara helt frisk och kan behöva stanna på rummet/avdelningen under hela vistelsen på sjukhuset.

Varje förlossningsklinik kan ha lokala regler gällande eventuell doula eller annan extra stödperson. I allmänhet gäller att det måste vara överenskommet i förväg. Aktuell information finns på respeltive kliniks hemsida.

Läkarbesök och undersökningar under graviditeten omfattas fortfarande av restriktioner som innebär att endast den gravida kan närvara fysiskt på besöken. På återbesök efter förlossningen tillåts endast en förälder.

Tillfällig klinikinformation

Sammanställning av tillfällig klinikinformation under Covid-19 pandemin. Uppdaterad 22 april 2021.