Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla medarbetare i vården med avtal med Region Stockholm och alla medarbetare inom den kommunala omsorgen erbjuds provtagning i hemmet (PCR) när de är sjuka. Provtagningen för dessa medarbetare sker i en separat och prioriterad process som inte påverkas av en eventuell brist på bokningsbara tider för allmänheten. Tidigare startade bokningsprocessen med att chefen anmälde att medarbetaren behövde provtas. Nu är processen förenklad och det steget är borttaget.

- För att medarbetare så snabbt som möjligt ska få provsvar och kunna återgå till arbetet är det viktig att sjuka medarbetare med symtom så snart som möjligt bokar ett PCR-test. Om medarbetaren dröjer med att logga in i appen Alltid Öppet så kan tiden från bokning till provsvar förlängas i onödan, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm

Oavsett provresultat måste alla medarbetare vara symtomfria och känna sig fullt friska innan de börjar arbeta igen. För medarbetare som får positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de ska vara hemma i minst sju dagar från den dagen de fick symtom. Man ska först återvända till sin arbetsplats när man känner sig frisk och varit symtomfri under två dygn.