Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har upphandlat influensavaccin under 2020 för att säkerställa vaccination av riskgrupper. Nu är dessa vaccinleveranser slut, men det finns fortfarande riskgrupper som vill vaccinera sig. De vaccinationsmottagningar som köpt in vaccin från annat håll ersätts för merkostnader vid vaccination av personer som är 65 år eller äldre samt de som tillhör en medicinsk riskgrupp.

Merkostnaden är olika för olika vaccininköp. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att ersätta merkostnader med upp till 75 kr per dos. Vaccinatörer som begär ersättning för merkostnad ska bifoga faktura för vaccininköpet som styrker merkostnaden.

Vaccinatörer kan där med fortsätta att erbjuda riskgrupper gratis vaccinering inom avtalet med regionen. Vaccinering av riskgruppspatienter ska registreras i Vaccinera.