Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under hösten har hanteringen av pandemin krävt fortsatta åtgärder inom framför allt akutsjukvården, geriatriken, husläkarverksamheten och den prehospitala vården. Privata vårdgivare som gjort insatser inom dessa områden har till viss del redan ersatts genom de avtal och överenskommelser som tecknats avseende dessa åtaganden.

Privata vårdgivare som under perioden 15 augusti till och med den 30 november 2020 haft merkostnader vid hanteringen av patienter med misstänkt eller diagnosticerad covid-19, och som inte erhållit ersättning via nuvarande avtal eller överenskommelser, kan senast den 15 december skicka in sina anspråk till hälso- och sjukvårdsförvaltningen via förvaltningens funktionsbrevlåda för vidare prövning enligt förordning 2020:357. En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att det av ansökan tydligt framgår vilken produktion vårdgivaren haft av vård relaterad till personer med diagnos covid-19 eller misstänkt diagnos.

Observera att uteblivna intäkter eller stilleståndskostnader inte omfattas av ovannämnde förordning och ska därmed inte omfattas av ansökan. Observera även att en ansökan ska skickas in per avtal.

Skicka ifylld ansökningsblankett till:

merkostnader_covid-19_privata_vardgivare.hsf@sll.se