Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få till fysisk aktivitet än andra. Därför ligger fokus denna gång på hur du som förskrivare kan ge stöd till dessa personer att öka sin fysiska aktivitet. Under seminariet får du ta del av vikten av och förutsättningar för fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Du får veta hur du kan anpassa förskrivningen av FaR och hur du kan hitta aktiviteter som passar.

Du får även en genomgång i det nya receptblanketterna för FaR och det nya stödmaterialet som du kan använda i mötet med patienten.

Tid: 10 december 9:00-12:00
Plats: Microsoft Teams
Sista anmälningsdag: 30 november

Samlingssida för FaR där det nya materialet finns: