Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den viktigaste åtgärden för att undvika smitta mellan personal är att säkerställa att den personal som har symtom inte vistas på arbetsplatsen. Personal som får symtom under ett arbetspass ska genast lämna arbetet.

I det dagliga vårdarbetet är det viktigt att hålla avstånd till varandra med två meter. Visir eller munskydd i ansiktsnära patientarbete så kallad source control minskar även risken för spridning av covid-19 mellan personal som arbetar nära varandra med samma patient.

I personalrum, rum för sittrond, expeditioner och omklädningsrum är det också viktigt att hålla avståndet två meter. Försök att i första hand välja större lokaler för möten, rapporter och ronder och säkerställ att avstånd kan hållas i dessa lokaler genom lämplig möblering. I trånga utrymmen där avstånd på två meter inte kan upprätthållas kan verksamheten överväga att använda visir eller munskydd som en form av source control mellan personal.

Läs mer

Rekommendation angående source control för att minska risken att överföra covid-19 från asymtomatisk personal till patienter och brukare