Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 24 november att godkänna en reviderad prognos och kapacitetsplanering för förlossningsvården i Region Stockholm 2021–2028. Bakgrunden till beslutet är att det faktiska antalet förlossningar under 2019 och 2020 har varit färre än beräknat.

Den prognosmodell som började användas för kapacitetsplanering 2019 inkluderar antal kvinnor i barnafödande ålder och fruktsamhetstal, ett mått på kvinnors benägenhet att föda barn. Modellen ger förslag på tre alternativa prognoser, varierande från högt till lågt antal födslar baserat på variationer i fruktsamhetstalet. Den uppdaterade prognos som nu gjorts baseras på det faktiska antalet förlossningar inom Region Stockholm.

Ny förlossningsklinik senareläggs

Eftersom behovet av förlossningsvård inte kommer att öka i samma takt som förväntat, senareläggs öppnandet av en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus till första halvåret 2026. Fram till dess kommer tillgången till platser säkras med kapacitetsökning på befintliga förlossningskliniker där behov finns.

I och med att starten av den nya förlossningsenheten skjuts fram till 2026 kommer uppdraget som tidigare beslutats inte att tilldelas Capio S:t Görans sjukhus AB vars sjukhusavtal löper ut den 4 januari 2026. Det avtal som kommer att skrivas med en framtida vårdgivare föreslås vara ett fullvärdigt förlossningsuppdrag med krav på bland annat neonatalvård och gynekologi.