Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 24 november beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, att tilläggsavtalet som omfattar första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård avvecklas och sägs upp, för att helt upphöra den 30 november 2021. Uppsägningen beror på att ett nytt generellt uppdrag för husläkarmottagningar som införs under 2021.

I det nya förfrågningsunderlag för husläkarmottagningar som börjar gälla under 2021 förstärks och förtydligas omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa. De beslutade förändringarna i husläkarmottagningarnas uppdrag är i linje med primärvårdsstrategin och syftar bland annat till att skapa ett mer jämlikt vårdutbud. I uppdraget ingår att alla husläkarmottagningar med basal hemsjukvård från och med 1 december 2021 ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa bland barn och ungdomar.

Husläkarmottagningar

Under perioden 1 december 2020-30 juni 2021, i väntan på att det nya uppdraget börjar gälla, finns en fortsatt möjlighet för husläkarmottagningar att ansöka om tilläggsuppdraget. Tilläggsavtalet är då tidsbegränsat att gälla som längst till den 30 november 2021. 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som bedriver tilläggsuppdraget kommer under en övergångsperiod kunna fortsätta bedriva tilläggsavtalet

Mer information om förändringar i husläkarmottagningarnas uppdrag: