Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Maria har bred kompetens och har under en ansträngd period i pandemin visat gott ledarskap och god förmåga att driva smittskyddsarbetet i regionen som tillförordnad smittskyddsläkare. Därför är det glädjande att Maria vill fortsätta som ordinarie smittskyddsläkare och driva detta viktiga arbete, inte minst under pandemin, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Maria Rotzén Östlund har arbetat på Smittskydd Stockholm sedan juli 2017, som enhetschef, biträdande smittskyddsläkare och som ställföreträdande smittskyddsläkare i ordinarie smittskyddsläkares frånvaro. Hon har en bakgrund som klinisk virolog, och är disputerad i luftvägsvirus, och har tidigare bland annat varit områdeschef vid Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt smittskyddslagen ska smittskyddsläkaren utses av en nämnd. I Region Stockholm är det hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, som utser smittskyddsläkare, utifrån förslag från hälso- och sjukvårdsdirektören. Vid sammanträdet den 24 november fattade HSN beslut om att utse Maria Rotzén Östlund till ny ordinarie smittskyddsläkare.