Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Provtagningen av personal inom vård och omsorg är viktig, inte minst nu när belastningen på vården och den kommunala omsorgen ökar i takt med att fler blir sjuka och behöver vård. Personalen inom vård och omsorg behöver få snabba provsvar för att snabbare kunna återgå till sina arbetsplatser när de blivit symtomfria.

Den senaste veckan har provtagningserbjudandet för medarbetare i vård och omsorg utvecklats och förbättrats på flera sätt:

  • Beställning av egenprovtagning till hemmet 24/7: Medarbetare i vård och omsorg kan själva boka egenprovtagning via appen Alltid Öppet och 1177.se dygnet runt till skillnad från invånarna där det finns en begränsad mängd tillgängliga hemtester varje dag. För medarbetarprovtagningen finns inte något kapacitetstak.
  • Ingen begränsning i antalet provtagningar: Medarbetare i vård och omsorg kan boka provtagning varje gång de har symtom som inte går över på 24 timmar utan att behöva vänta 30 dagar mellan provtagningstillfällena vilket är begränsningen för allmänheten. Antalet provtagningar är inte begränsat.

  • Utkörning av hemtester måndag till lördag: Hemtest-kit levereras med bud eller taxi oftast dagen efter att beställningen är gjord via Alltid Öppet och 1177.se. En förutsättning är att beställningen genomförs före kl 18.00. För medarbetare i vård och omsorg kör bud och taxi ut hemtester också på lördagar. Provsvar lämnas därmed ut även under lördagar och söndagar

  • Egna tider för medarbetare på drive-in-enheter: Från och med 27 november har två av drive-in-stationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge varje dag tider som enbart kan bokas av personal inom vård och omsorg. Flest tider kommer finnas på helgerna.

Genom att erbjuda både hemtest som levereras till hemadressen måndag till lördag och möjligheten att själv, med bil, åka till en drive-in-station alla dagar i veckan blir det enklare och snabbare för medarbetare att få provtagning och provsvar.