Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, har godkänt förslaget om en överenskommelse om kostnadsansvar och samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län inom hjälpmedelsområdet för vuxna personer i särskilda boenden. Det gäller förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

Genom att renodla uppdraget till en överenskommelse, istället för flera, skapas en enklare handläggning för förskrivare och ökar förutsättningarna för en trygg och säker användning av hjälpmedlen för patienter och brukare. Förslaget har arbetats fram i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm samt representanter från flera kommuner i länet.

Förslaget som HSN har godkänt blir beslutat under förutsättningen att alla kommuner inom Stockholms län antar överenskommelsen.