Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Intygen är:

  • Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden dag 1-14
  • Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivaren dag 15 - framåt

Läkarintyg om arbetsförmåga dag 1-14 ska användas till och med dag 14 i sjuklöneperioden. Om sjukfallet bedöms passera dag 14 ska istället Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren dag 15 utfärdas och lämnas till arbetsgivare.

Intygen är framtagna för att säkerställa att arbetsgivarna får tillräcklig information för att kunna bevilja sjuklön och erbjuda rehabilitering för patienten.

Intygen går endast att skriva ut och kan inte skickas digitalt till en arbetsgivare, varken av läkaren eller patienten via 1177 Vårdguiden och Mina intyg. Viktigt att veta är att om läkaren har angett information om patientens diagnos kan patienten senare välja att dölja denna innan patienten skriver ut och lämnar intyget till sin arbetsgivare.