Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Fysisk aktivitet på recept är en evidensbaserad metod som kan ordineras både för att behandla och förebygga sjukdom hos dina patienter. De nya receptblanketterna och stödmaterialet gör det tydligare och enklare vid förskrivning av FaR.

Nya receptblanketter

De tre tidigare FaR-blanketterna för barn, ungdomar respektive vuxna har nu ersatts av två nya blanketter. Det är en blankett som ersätter den vanliga blanketten för vuxna. Den andra blanketten är en förenklad version som till exempel kan användas till barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller personer som har begränsad kunskap i det svenska språket.  Den nya vanliga FaR-blanketter för vuxna är uppbyggd utifrån FaR-metodens olika steg och underlättar förskrivningen av FaR genom att förtydliga viktiga delar i metoden som nuvarande fysisk aktivitet, utvärdering och uppföljning. Det finns även en tillhörande manual som stöd. Den är även anpassad för att användas tillsammans med det digitala kunskapsstödet eFYSS och handboken FYSS. De nya blanketterna finns i Take Care och här på Vårdgivarguiden för nedladdning.

Nytt stödmaterial

I samband med de nya receptblanketterna finns även ny kort film på Vårdgivarguiden om FaR och FaR-metodens olika delar som vänder sig till dig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Inom kort finn även en film som beskriver FaR som vänder sig till patienter, aktivitetsarrangörer och andra som är intresserade av FaR-metoden.

Webinar om nya FaR-blanketter och stödmaterialet

Ta chansen och anmäl dig till någon av de kurstillfällena som ges under november och december som går igenom de nya receptblanketterna och det nya stödmaterialet. Där har du även möjlighet att ställa frågor.

Samlingssida för FaR där det nya materialet finns: