Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ett angrepp med utpressningsvirus (s.k. ransomware-angrepp) hos en vårdgivare kan få allvarliga konsekvenser och orsaka stora störningar. Det kan till exempel innebära att hela eller delar av en verksamhets it-system med dess information blir krypterad och inte är tillgänglig för personalen. Data kan även komma i orätta händer. Detta är extra allvarligt nu när vården är ansträngd av coronapandemin. MSB har därför i dagarna startat en insats mot utpressningsvirus inom vården.

Vårdgivare uppmanas att se över sin informationssäkerhet och säkerställa att de har ett gott skydd mot attacker med utpressningsvirus. Ett vanligt sätt att sprida skadlig kod är genom ”bifogad fil” i mejl eller länkar som leder till webbsidor där skadlig kod finns. Därför är det extra viktigt att medarbetare nu under pandemin uppmärksammar misstänkt e-post.

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB har tillsammans med Försvarets radioanstalt, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen tagit fram rekommendationer gällande hur organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn kan öka motståndskraften mot utpressningsvirus.

Läs mer om informationssäkerhet på Vårdgivarguiden

Hur en verksamhet kan jobba med informationssäkerhet i sex steg.