Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Krisstödet är tillgängligt dygnet runt, alla dagar under året, inklusive röda dagar. När du ringer får du tala med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har hög kompetens inom kris och krishantering. Stödet gäller medarbetare och chefer som är anställda av regionen och betalas centralt av Region Stockholm.

Behöver du akut stöd ringer du Falck Healthcare på telefon: 0200-24 7 365.

Boka kris-och stödsamtal samt chefsstöd

Märker du att din vardag och ditt privatliv påverkas negativt och att du inte längre klarar sådant som du vanligen brukar göra, kan du söka hjälp via Feelgood Företagshälsovård. Stödet är utökat med upp till fem samtal under 2020 och betalas centralt av Region Stockholm. Stödet gäller medarbetare och chefer som är anställda av regionen.

Kontakta Feelgood för ett första stödsamtal gällande din situation i samband med covid-19.
Du behöver inte ha godkännande av din chef och samtalet återkopplas inte till din arbetsgivare.
Efter överenskommelse med din samtalskontakt, kan du få utökat stöd med 1–5 samtal.
Dessa samtal behöver godkännas av chef och efter ditt samtycke återkopplas till din arbetsgivare.
Boka tid för ditt samtal på telefon: 08-522 47 630, måndag till fredag, kl 8.00–17.00 eller på webben: https://feelgood.se/rst-boka

Krisstöd på plats

För dig som chef och som är i behov av att organisera krisstöd på plats för IVA eller covid-19 relaterad vård, vänligen kontakta din lokala HR-avdelning.