Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Idag går det inte att boka något vaccin mot covid-19, varken för enskilda patienter eller vårdgivare. När det börjar närma sig kommer det finnas information på Vårdgivarguiden, 1177.se och i regionens andra kanaler om vilka grupper som erbjuds vaccin och hur de ska göra för att få vaccinet. Där kommer det också finnas information från ansvariga myndigheter om de olika vaccinen. Berörda målgrupper kommer också att få utskick och riktad information.

Prioriterade grupper erbjuds först

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som ska styra i vilken ordning vaccineringen ska göras. Principen är att störst behov går först och äldre, personer med underliggande sjukdomar och vård- och omsorgspersonal ska prioriteras. Tidpunkten för när ett godkänt vaccin levereras till Sverige är inte fastlagd, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det kan bli i januari.

Godkännandeprocess

De olika vaccinerna genomgår just nu en process med säkerhetsprövningar i flera steg. De ska godkännas på europeisk nivå där även svenska Läkemedelsverket ingår. Därefter kommer de till Sverige.

Folkhälsomyndigheten fördelar dem sen till varje region och sedan kan regionen börja erbjuda vaccin till de prioriterade grupperna.

Effektiv och smittsäker vaccination

Region Stockholm arbetar nu intensivt med förberedelser för att, när det blir dags, kunna erbjuda vacciner till rätt grupper på ett effektivt och smittsäkert sätt. I förberedelserna ingår sådant som lagerhållning, distribution, förvaring av vaccin, hygienrutiner, skyddsutrustning, vaccinationsplatser, kommunikation, registrering av doser och rapportering till nationella myndigheter.

Omfattande vaccinprocesser genomförs varje år när hundratusentals stockholmare vaccineras mot till exempel säsongsinfluensa och lunginflammation men planeringen av covid-19 vaccineringen blir mycket speciell.

Ojämn tillgång på vaccin

Regionen förbereder sig för att det blir ett rörligt startdatum, för att vissa vaccin kan passa en grupp och andra vaccin en annan grupp. Planering görs utifrån att ett vaccin kan behöva ges i en eller två doser och med tanke på att de olika vaccinen kan behöva förvaras på olika sätt. Förberedelser görs också för att tillgången på vaccin kan bli mycket ojämn. Kanske kommer stora mängder doser på en gång eller så blir tilldelningen liten och kommer med ojämna intervaller. Alla dessa faktorer avgör hur processen behöver se ut, från det att en låda med vaccin lämnas till regionen, fram till dess att en stockholmare fått sina doser vaccin mot covid-19.

Region Stockholm förbereder covid-vaccinationen metodiskt och processen kommer behöva justeras och ändras efterhand. Arbetet behöver anpassas efter vilket sorts vaccin som levereras, hur det ska förvaras och hur stor mängd som regionen får men målet kommer hela tiden vara att kunna erbjuda effektiv och smittsäker vaccination så snart det är möjligt.

Läs mer