Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I SLSO:s nya uppdrag ligger fokus på stöd och samordning. Det mandat som fanns i det tidigare krisledningsuppdraget att styra andra vårdgivare kvarstår inte. I uppdraget ingår att samordna och stödja vårdgivare inom hela närsjukvården med särskilt fokus på husläkarverksamhet, närakuter, läkarinsatser i särskilt boende, geriatrik och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. Uppdraget omfattar också samverkan med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholm och samordning av kontakter mellan Region Stockholm och kommunernas vård och omsorgsverksamheter. Vid behov av nödvändiga beslut ska SLSO förse hälso- och sjukvårdsförvaltningen med underlag.