Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms senaste leverans av vaccin har nu prioriterats och fördelats till vaccinatörer som beställt vaccin. Husläkarmottagningar har prioriterats då det är viktigt att de sköraste invånarna får vaccin nära hemmet. De flesta leveranserna har nu nått fram till de prioriterade vaccinatörerna.

Vecka 50 kommer en ny leverans av influensavaccin. Vaccinet kommer då ha ett annat namn vilket gör att ny beställning kommer att behöva göras. Mer information kommer om detta här på Vårdgivarguiden. Det kommer också bli aktuellt med en inventeringsenkät till alla vaccinatörer.

Vaccinet har tagit slut snabbare än väntat av flera skäl. Efterfrågan på vaccination har varit större än vanligt då pandemin ökat mångas vilja att vaccinera sig samtidigt som Folkhälsomyndigheten utökade målgruppen för influensavaccination till att även omfatta omsorgspersonal efter att det var möjligt att utöka beställningen av vaccin.

Många vaccinatörer, både privata vaccinationsmottagningar och husläkarmottagningar, har fortfarande vaccin kvar. På 1177.se kan invånare hitta sin närmaste vaccinatör.