Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det snabbaste och smidigaste sättet för patienten att beställa förskrivna förbrukningshjälpmedel är att logga in i e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. För få av patienterna använder detta beställningsalternativ. Därför behöver patienterna få information om att de kan beställa följande hjälpmedel.

  • Nutritionsprodukter
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Vissa diabetesprodukter 

Digitala beställningar effektiviserar också hanteringen för verksamheten Förbrukningshjälpmedel i hemmet och minskar därmed administrationen.