Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationen kvarstår att använda heltäckande visir eller munskydd som en generell rutin vid alla ansiktsnära vård- och omsorgsmoment för att förhindra att asymtomatisk personal smittar en patient,  dvs Source control.

Nytt är förtydligandet att vid en utbrottssituation på en enhet rekommenderas att personalen använder visir och munskydd som personlig skyddsutrustning vid all ansiktsnära vård. Rekommendation gäller inte bara i kontakten med patienter med misstänkt/bekräftad covid utan även med andra patienter som bor inom samma berörda avdelning med pågående utbrott.

Dessutom rekommenderas att överväga utvidgad smittspårning för att inkludera patienter och personal som inte har varit i direkt kontakt med covid-19 positivt fall.

Riktlinje för covid-19 inom SÄBO.pdf

Riktlinjen är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm.