Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning är att säkerställa att personal med symtom inte vistas på arbetsplatsen. För att skydda patienter när smittspridningen ökar i samhället finns det anledning att vidta ytterligare åtgärder för att minimera risken för smitta även från personal som inte har symtom men som ändå bär på covid-19. Begreppet ”source control” innebär åtgärder som symtomfri vård- och omsorgspersonal kan göra för att minska risken för att covid-19 överförs från dem till patienter och brukare. 

Sedan tidigare finns en rekommendation om att använda heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vårdmoment hos äldre patienter eller brukare. För att anpassa den regionala rekommendationen utifrån Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg” utvidgas nu rekommendationen till att gälla all personal oavsett vilken grupp av patienter eller brukare de möter. Med ansiktsnära vårdmoment avses situationer då vård- och omsorgspersonal är inom armlängds avstånd från patienten eller brukaren.

Chefer inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård uppmanas att se över sina lokala rutiner utifrån de nya rekommendationerna. Det tidigare dokumentet ”Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter” från regionens särskilda sjukvårdsledning, RSSL, ersätts av den nya rekommendationen.

När det gäller att skydda personalen mot smitta vid vård av patienter/brukare med misstänkt eller säkerställd covid-19 gäller de råd som publicerats tidigare.

Läs mer

Rekommendation ang source control för att minska risken att överföra covid-19 från asymtomatisk personal till patienter och brukare.pdf

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment.