Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att skydda de som riskerar svår sjukdom vid influensainfektion är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa både inom riskgrupperna och hos den vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete träffar personer riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupperna ska prioriteras för vaccination från och med vaccinationsstart 3 november och månaden ut. Region Stockholm tillämpar samma rekommendation.

Det är ett arbetsgivaransvar att säkerställa att vård- och omsorgspersonal har genomgått de vaccinationer som krävs för det vård- och omsorgsarbete som bedrivs. Det innebär att den närmsta chefen kan besvara var och hur personalen ska vaccinera sig. Olika arbetsplatser organiserar detta olika. Den vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter som riskerar bli svårt sjuka av influensa bör alltså vaccinera sig så snart som möjligt och är tillsammans med riskgrupperna prioriterade för vaccination under november månad. Vaccinationen bekostas av arbetsgivaren.