Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 8 oktober genomfördes ett webbinarium för vaccinatörer med 250 anmälda deltagare. På programmet stod bland annat den kommande säsongens vaccinationskampanj, smittsäker vaccination under pandemin och summering av föregående vaccinationsperiod. Föreläsare var bland andra epidemiolog från Folkhälsomyndigheten, Region Stockholms tillförordnade smittskyddsläkare och ansvarig handläggare för Vårdval vaccination.

Under webbinariet uppmanades deltagarna att ställa frågor i möteschatten. Alla frågor har samlats ihop och nu pågår arbetet med att säkerställa att svar finns på de sidor som beskriver influensavaccinationsprocessen. Nu finns presentationer och material från webbinariet tillgängliga.

Läs mer

Presentationsmaterial från webbinarium inför influensakampanjen

Material från Smittskydd Stockholms webbinarium inför årets influensakampanj för vaccinatörer i Region Stockholm oktober 2020.

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.