Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan den 26 oktober är mer journalinformation från mödravårdsjournalen hos anslutna barnmorskemottagningar tillgänglig i Journalen på 1177 Vårdguiden. Journalanteckningar och diagnoser dokumenterade i Obstetrix efter den 15 september 2020 visas. Inskrivningsinformation och graviditetskontroll från MHV1 och MHV2 visas även fortsättningsvis under Mödravårdsfliken i Journalen.

Pilot för information från förlossningskliniker

Den 23 oktober anslöts BB Stockholm till Journalen på 1177 Vårdguiden som första förlossningsklinik. Under en pilot som pågår till den 31 december visar BB Stockholm journalinformation från Obstetrix. Det som visas är journalanteckningar och diagnoser dokumenterade efter den 15 september 2020. Övriga förlossningskliniker kan ansluta efter utvärdering av piloten i början av nästa år.