Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vård av barn, på grund av pandemin.

Från och med den 1 november gäller ordinarie hantering, det vill säga dag 15 för sjukpenning och dag 8 för vård av barn.

Regeringens åtgärd med uppskjutet krav på läkarintyg från åttonde dagen till femtonde dagen vid sjukfall gäller fortsatt till och med 31 december 2020.