Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter att öka och smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet. Det syns en också en tydlig ökning av antalet sjukhusvårdade  och fler söker sig också med symtom på covid-19 till öppenvården. Under en period har medarbetare i vård och omsorg som har symtom bokat provtagning i hemmet (PCR) på samma sätt som länets invånare. Nu öppnar en separat provtagningsprocess för sjuka medarbetare i vård och omsorg. Syftet är att säkerställa att sjuka medarbetare snabbt får svar på sina prover vilket kan göra att de snabbare kan återgå till sina arbetsplatser.

Medarbetare i vård med avtal med Region Stockholm och medarbetare inom den kommunala omsorgen som arbetar inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin, hemtjänsten eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning erbjuds provtagning i hemmet (PCR) när de är sjuka. Chefer för verksamheter i både offentlig och privat regi kan beställa egenprovtagning för tillsvidareanställda så väl som visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård & omsorg. Provtagningen bekostas av staten.

Egenprovtagningen sker i hemmet genom att ett provtagningspaket budas hem till medarbetaren.

Oavsett provresultat måste medarbetare vara symtomfria och känna sig fullt friska innan de börjar arbeta igen. För medarbetare som får positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de måste varit symtomfria under minst två dygn och stannat hemma totalt minst sju dagar från dagen de fick symtom innan de får återvända till jobbet. De som får ett negativt provsvar kan återvända till arbetsplatsen när de är fullt friska och ska fortsätta följa myndigheternas råd.