Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning. Avsnittet VIII som beskriver undantag från besöksförbudet har nu ersatts av rekommendationer vid besök för särskilda boenden för äldre (SÄBO). Rekommendationerna tydliggör viktiga åtgärder för att förhindra smitta av covid-19, bland annat att besöken är planerade och att besökare får information om verksamhetens besöksrutiner innan de besöker boendet. Samtidigt poängteras vikten av att fortsatt följa Folkhälsomyndigheten smittskyddsrekommendationer.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.