Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under pandemin behövs fortsatt beredskap för smittökning samtidigt som den vård som skjutits upp ska utföras och nya vårdbehov som identifieras ska tas omhand. Hela hälso-och sjukvårdssystemet i regionen behöver komma invånarna tillgodo. Resurserna ska också fördelas på ett jämlikt sätt och utifrån medicinska prioriteringar. Som vårdgivare är det några viktiga saker du behöver göra för att bidra till att kapaciteten i hälso- och sjukvårdsystemet utnyttjas så effektivt som möjligt: remittera till rätt vårdnivå, uppdatera dina kunskaper om vårdutbudet och följ vårdgarantin.

Remittera till rätt vårdnivå

Principen om rätt vårdnivå är styrande. Patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser ska tas om hand där. Patienter som bedöms kunna få behandling i öppenvård och/eller behandling hos vårdgivare utanför akutsjukhusen bör i första hand remitteras till någon av vårdgivare nedan.

Utgå från aktuellt vårdutbud

Hälso- och sjukvårdsystemet utvecklas hela tiden. Vård upphandlas, avtal går ut och nya vårdgivare startar upp verksamheter inom vårdvalen. Inför en remittering är det viktigt att du som vårdgivare tar reda på hur det aktuella utbudet ser ut inom vårdområdet samt också tar ställning till väntetiden hos olika vårdgivare.   

Följ vårdgarantin

Vårdgarantin gäller som vanligt vilket innebär att invånare som uppfyller vissa behovskriterier ska få bedömning inom primärvården inom tre dagar, besök inom den specialiserade vården inom 30 dagar och få planerad vård inom 90 dagar. När du som vårdgivare inte kan uppfylla vårdgarantin ska patienten i nära samråd få hjälp att kontakta en annan vårdgivare.

Vårdgarantikansliet vägleder invånare som inte får sina vårdbehov tillgodosedda enligt vårdgarantin. Om du som vårdgivare har outnyttjad kapacitet är det viktigt att kontakta Vårdgarantikansliet som kan koordinera patienter så att kapaciteten blir utnyttjad.

Läs mer