Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Årets influensavaccinationsperiod pågår mellan 3 november 2020 och 28 februari 2021. Influensavaccination är både viktigare och svårare än vanligt under pandemin. Målet är att vaccinationstäckningen ska ligga på minst samma nivå som föregående period. Det innebär att alla vaccinatörer behöver vaccinera i samma omfattning som tidigare men på ett sådant sätt att vaccinationerna kan ske utan risk för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupperna ska prioriteras för vaccination från och med vaccinationsstart 3 november till och med slutet av november 2020. Region Stockholm tillämpar samma rekommendation vilket innebär att du som vaccinatör under november ska prioritera vaccination för riskgrupperna samt vård- och omsorgspersonal.

I december kan övriga invånare erbjudas influensavaccination även om riskgrupperna är prioriterade under hela perioden om det skulle uppstå brist på vaccin.

Läs mer

 

Influensavaccination under pandemin

Råd och rekommendationer inför planering av influensavaccinationen 2020/2021.