Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att skydda de som riskerar svår sjukdom vid influensainfektion är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal. Under pandemin måste alla vaccinatörer säkerställa att vaccinationsverksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt.

Tidsbokad vaccination

Smittsäker vaccination innebär bland annat att undvika drop-in tider eftersom det är svårare att smittsäkra en drop-in-mottagning. Att vaccinera på bokade tider innebär att man har bättre kontroll och kan undvika trängsel. Det finns e-tjänster tillgängliga för att underlätta tidbokningen. Kom ihåg att det också behöver finnas alternativ för patienter som har svårt att boka tid själva. Det ska också vara lätt att av- och omboka sin tid för att undvika att personer med förkylningssymtom kommer till mottagningen.

På 1177.se ska det framgå på vaccinatörens kontaktkort hur man bokar tid. Mer information om hur du kan hantera vaccinationstider i e-tjänsten webbtidbok finns på sidan om mottagningsverksamhet under pandemin samt på sidan om Webbtidbok.

Smittsäkrad vaccinationsmottagning

Vaccinationsmottagningen behöver alltså planeras på ett annat sätt än vanligt för att säkerställa att det inte uppstår trängsel och köer. Det kan därför vara bra att vaccinationstiderna läggs på tider då det inte är andra patienter på mottagningen, som till exempel i slutet av dagen. Vaccinationsbesöket behöver också vara så effektivt som möjligt. Undvik väntetider genom god logistik som till exempel för ifyllandet av hälsodeklarationen.

Hela vaccinationsperioden behöver användas för att få utrymme för fler vaccinationstillfällen. Riskgrupperna kan med fördel erbjudas vaccination i samband med andra vårdbesök och personer inom riskgrupperna kan också kallas till vaccination. Mottagningens lokaler behöver också anpassas för att undvika att det blir trängsel.

Stöd till vaccinatörer för smittsäkra vaccinationer

Du som vaccinatör hittar stöd och information om smittsäker vaccination här:

Om tidsbokning

Webbtidbok

Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

Om smittsäker mottagning

Smittsäker vaccination under pandemin

Råd och rekommendationer inför planering av influensavaccinationen 2020/2021.

Om influensavaccination 2020/21

Vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.