Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ges möjlighet att senast den 31 oktober inkomma till hälso- och sjukvårdsförvaltningen med uppgifter om ökade kostnader till följd av det nya rättsläget. Ansökan ska baseras på uppgifter om ökade kostnader som belastat resultatet för 2019 avseende:

  • Inhyrning av legitimerad vårdpersonal från bemanningsföretag
  • Anlitande av legitimerad vårdpersonal som verkar i eget företag
  • Underentreprenörslösningar (för vårdtjänster) som har blivit momspliktiga

Utifrån inkomna ansökningar från privata vårdgivare kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen fördela statsbidraget.

För att ansöka om bidrag ska vårdigare skicka in ifylld blankett (följ länk nedan) till funktionsbrevlåda , statsbidrag.momskompensation.hsf@sll.se, senast den 31 oktober:

 

Funktionsbrevlåda: statsbidrag.momskompensation.hsf@sll.se