Brödsmule-navigation

Från och med den 7 september är grundläggande artiklar för operationsmössor beställningsbara för alla MediCarriers kunder via de normala beställningsvägarna. I Region Stockholm finns det för tillfället relativt gott om operationsmössor i olika former, även om alla modeller, t.ex. kosackmössor, inte är tillgängliga.

Alla beställningar går genom ordinarie beställningssystem. Beställningen görs på befintliga artikelnummer och en likvärdig ersättningsartikel levereras om den beställda produkten inte finns tillgänglig. Ersättningsartiklarna kommer inte att läggas upp som nya, utan de kommer fungera som ersättare för ordinarie artiklar. Artiklarna har liknande egenskaper och är bedömda som att vara likvärdiga.

Alla tidigare ordrar på operationsmössor, som inte är levererade, makuleras den 8 september. Det innebär att för att få en ersättningsartikel måste varje vårdgivare göra nya beställningar.