Brödsmule-navigation

- Alla känner någon som kan bli allvarligt sjuk. Varje gång du tvättar händerna eller håller avstånd så visar du omtanke om de som står dig nära. Det är så vi kan hålla smittan nere och slippa se våra nära och kära drabbas, säger Per Follin

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår även under hösten. Höstens kampanj påminner invånarna om att stanna hemma vid sjukdom, tvätta händerna och att hålla avstånd. Råd som gälle oavsett om smittan är fortsatt låg eller ökar igen. Ju fler som följer råden desto färre kommer behöva sjukhusvård.

Smittskyddsläkaren bevakar noga pandemins utveckling och Region Stockholm arbetar på många sätt med att hålla smittspridningen nere. Testning, smittspårning och kommunikation är tre viktiga verktyg. Ett smittspårningsteam arbetar intensivt med att hjälpa de som beställt egna prover och fått positivt provsvar att smittspåra.

I höstens kampanj uppmanas invånarna i likhet med tidigare kampanjer att tvätta händerna, stanna hemma när man är sjuk och att hålla avstånd. Budskapet är att vi genom omtanke om våra närmaste kan undvika att de drabbas och blir allvarligt sjuka.  I kommunikationen just nu finns även annonser som uppmanar invånarna att testa sig vid symptom, en viktig insats där man som invånare på ett enkelt sätt kan bidra till att bromsa smittan.

Dessutom pågår sedan början av augusti en kampanj på Arlanda med särskilt fokus på personer som återvänder från utlandsresor.

- I många europeiska länder pågår utbrott som ligger på en betydligt högre nivå. Den som reser bör tänka på direktiven både medan de är utomlands och när de kommer hem, säger Per Follin.

Sedan pandemins start har en omfattande invånarkampanj pågått i många kanaler för att vägleda invånare så att de vet hur de ska skydda sig mot smittan, hur de kan bidra till att skydda andra och hur de ska söka vård.  Kommunikationsinsatserna fortsätter under hösten som en del i smittskyddsarbetet.

Kampanjen startar vecka 36 och kommer synas i tidningar, på digitala stortavlor utomhus, på webben och i sociala medier.

Här kan du se kampanjenheterna:

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.