Brödsmule-navigation

Intyg FK7804 finns i Webcert, men när intyg FK 7262 har stängts finns fråga/svar-funktionen för de gamla intygen fortfarande öppen i ytterligare tre månader, till och med 31 januari 2021. Om din enhet i TakeCare saknar anslutning till Webcert så vänder du dig till lokal IT-förvaltare för att få den installerad. Vid tillfälliga tekniska fel i Webcert via journalsystemet kan tjänsten Webcert Fristående att användas.

Andra journalsystem än TakeCare

Vårdgivare med andra journalsystem vänder sig till Inera för att få tillgång till Webcert. Läs mer:

Intygstjänster-Inera

Vårdgivare med journalsystem utan möjlighet att ansluta till Webcert kan utfärda intyg i tjänsten Webcert Fristående. Mer information finns på Inera.se

Mer information om elektroniska intyg

Du kan läsa mer om elektroniska intyg på Vårdgivarguiden