Brödsmule-navigation

Försäkringskassan har under pandemin tillfälligt avstått från att begära kompletteringar av sjukintyg för att avlasta sjukvården i en ansträngd tid.

I början av juni började Försäkringskassan i samråd med HSF att komplettera sjukfall som är längre än 8 veckor. Nu har Försäkringskassan och HSF kommit överens om lämplig tidpunkt för återgång till normal hantering av kompletteringar av medicinska underlag. Försäkringskassan har tagit beslutet att gå tillbaka till ordinarie rutin från och med den 15 september.

Om läget i hälso- och sjukvården blir mer ansträngt igen på grund av covid-19 kan beslutet omprövas.