Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm sammanställer årligen uppgifter från de mikrobiologiska laboratorierna om det totala antalet prover för hiv, hepatit B och hepatit C som tagits i Stockholm, så kallade ”nämnardata”.

Observera att det gäller antal prover, inte antal provtagna personer, eller vilka personer som är provtagna.

Hepatit B - Nämnardata för 2013-2019

Drygt 99 000 hepatit B-prover togs under 2019, vilket är en fortsatt ökning sedan 2018. Provtagningen i Beroendevården ligger kvar på samma nivå som 2018.

Hepatit C - Nämnardata för 2013-2019

Provtagningen för hepatit C har öka med nästan 6 000 tester under 2019.

Hiv - nämnardata för 2009-2019

Hiv-provtagningen 2019 ligger kvar på samma nivå som under 2018.

Kontaktpersoner

Jenny Stenkvist | Biträdande smittskyddsläkare

Marie-Louise Ingsäter | Socionom