Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm har här samlat och kompletterat den information som funnits på olika sidor på Vårdgivarguiden till ett gemensamt dokument.

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall. Rutinen för smittspårning på SÄBO som tidigare funnits på Vårdgivarguiden blir ett avsnitt i dokumentet.

Att vara frikostig med provtagning även vid lindriga symtom och att personal vid allra minsta symtom inte är på arbetsplatsen är även i fortsättningen viktiga principer för att förebygga smittspridning.

En nyhet i riktlinjen är att basala hygienrutiner och klädregler kompletteras med stänkskydd, i form av visir eller munskydd, i alla ansiktsnära vård- och omsorgsmoment som ett extra skydd för patienten.  

Avsnittet som beskriver undantag från besöksförbudet kommer redan 1 oktober, när besöksförbudet upphör, att revideras och ersättas med rekommendationer vid besök.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.