Brödsmule-navigation

Smittspårning ska göras vid covid-19. Eftersom rutinerna för smittspårning ändrats under olika faser av pandemin ges här kort information om hur det ser ut i nuläget för covid-19-fall i öppenvård och slutenvård med länkar till riktlinjer från Smittskydd Stockholm. Smittspårningen omfattar både patientens samhällskontakter och exponerade medpatienter och personal.  Det är patientens behandlande läkare (den som är PAL/medicinskt ansvarig för patienten eller den som ordinerat provet) som ansvarar för att smittspårningen genomförs. På samlingssidan "Handläggning av nyupptäckt fall av covid-19" finns information om hur smittspårning av covid-19 ska utföras vid positivt fall av patient eller personal i slutenvård respektive öppenvård.

Smittspårning av samhällskontakter

Smittspårning av samhällskontakter kan överlämnas till personal med särskild kompetens, t ex smittspårningsansvarig sjuksköterska på infektionskliniken eller husläkarmottagningen, beroende på hur vårdgivaren väljer att organisera det. När det gäller smittspårning av samhällskontakterna kan patienten själv, om hen orkar och kan, informera sina kontakter och ge dem en länk till info på 1177, där det står att de ska minimera sina sociala kontakter under inkubationstiden och om de får symtom isolera sig och provtas. Om indexpatienten inte kan göra detta måste behandlande läkare (eller annan personal med särskild kompetens) göra det. För att hinna bryta smittkedjor är det angeläget att smittspårningen genomförs så snabbt som möjligt.

Smittspårning av medpatienter och personal

Om medpatienter och personal kan ha utsatts för smittrisk ansvarar verksamhetschefen för enheten där exponeringen skett för att smittspårningen utförs, men behandlande läkare måste förstås informera verksamhetschefen om att exponeringen har skett.

Övrig information

Riktlinjerna för smittspårning av covid-19 kan komma att ändras framöver. Det är därför mycket viktigt att följa de aktuella riktlinjerna på Smittskydd Stockholms webbplats på Vårdgivarguiden, dessa uppdateras kontinuerligt (skriv inte ut dokumenten).

Vid frågor eller om något möjligt ”cluster” (flera patienter som verkar vara smittade i något särskilt sammanhang, t.ex. plats eller sammankomst) uppmärksammas, kontakta Smittskydd Stockholm, tfn 08-123 143 00 (vx).