Brödsmule-navigation

Inom Region Stockholm finns drygt 23 000 registrerade SMS-livräddare. Via SOS Alarm kan dessa larmas ut för att, med hjärt- och lungräddning och hjärtstartare, hjälpa personer som misstänks ha drabbats av hjärtstopp.

- På grund av covid-19-pandemin pausades tjänsten i våras för att inte bidra till ökad smittspridning, men nu bedömer vi att smittspridningen är så pass låg att vi kan starta igen. De första minuterna efter ett hjärtstopp är avgörande och vi ser att SMS-livräddarna ofta hinner påbörja hjärt- och lungräddning innan ambulanspersonal är på plats och kan ta över, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm.

I fjol skickades 1230 larm ut till SMS-livräddarna. 833 kom fram till platsen, 389 kom fram före ambulansen och 233 startade hjärt- och lungräddning. I appen syns även var närmsta hjärtstartare finns och 106 använde hjärtstartare under hjärt- och lungräddningen.

Larmen som skickas ut behöver inte handla om hjärtstopp, utan kan handla om t.ex. annan sjukdom eller berusade personer. I dessa fall påbörjas inte hjärt- och lungräddning.

Vid förekomst eller misstänkt förekomst av covid-19 rekommenderas att inga inblåsningar görs utan endast bröstkompressioner. Detta gäller även om det inte går att fastställa misstanke eller förekomst, vilket kan vara fallet i en akut situation.

Här finns länk till appen:

SMSlivräddare (öppnas i nytt fönster)

Här finns info om vad det innebär:

Att vara SMSlivräddare (öppnas i nytt fönster)