Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination under pandemin ställer extra höga krav på alla vaccinatörer för att det inte ska innebära en smittrisk att vaccinera sig. Det gäller nu närmast under influensavaccinationskampanjen, som pågår mellan 3 november och 28 februari 2021, och senare när vaccination mot covid-19 blir aktuell. Störst är utmaningen när det gäller vaccination av riskgrupperna: personer som är 65 år eller äldre, gravida eller har en kronisk sjukdom som ökar risken för att bli allvarligt sjuk av influensa. Många i riskgruppen har följt rekommendationerna om att inte utsätta sig för situationer där det finns risk för smitta och kanske känner oro för säkerheten vid vaccinering.

Viktigt inför influensavaccinationsperioden

Vårdgivare som vaccinerar mot säsongsinfluensa ska säkerställa att vaccinationsmottagningen anpassas utifrån rådande läge och att vaccinationsverksamheten organiseras på ett smittsäkert sätt. Vaccinationsperioden startar 3 november. Under november ska vaccinationerna i första hand erbjudas till riskgrupperna och personal inom vård och omsorg. Vaccinationerna behöver spridas över hela vaccinationsperioden för att täcka vaccinationsbehovet. Målsättningen är så hög täckningsgrad som möjligt inom de medicinska riskgrupperna och invånare som är 65 år eller äldre.

Tips till vaccinatörer

På Vårdgivarguiden finns en sida med tips på anpassningar som kan göras för smittsäkra vaccinationer. Varje mottagning måste göra en bedömning av vilka anpassningar som behövs i den egna verksamheten. Några exempel är att inte använda drop-in tider utan bara använda bokade tider. Vaccinationstiderna kan läggas på slutet av dagen när inga andra patienter är på mottagningen. Använd tidbokning och hitta gärna alternativ för patienter som har svårt att boka tid själva. Under en period kan vaccinationstider behöva prioriteras på mottagningen. Säkerställ att vaccinationsbesöket blir så effektivt som möjligt när det till exempel gäller att fylla i hälsodeklarationen och väntetider.

Alla vårdgivare uppmanas att fundera över om man kan vaccinera i samband med andra vårdbesök, om man kan erbjuda hembesök för vaccination och om det finns ytterligare åtgärder ni kan göra för att underlätta vaccination för riskgrupperna.

Mer information

På Vårdgivarguiden finns information för dig som vaccinatör både om vad som gäller för årets vaccinationsperiod och stöd för att anpassa verksamheten under pandemin. Den 8 oktober, klockan 13-15, hålls ett webinarium för alla vaccinatörer i Region Stockholm om influensavaccinationsperioden 2020/2021. Mer information om hur du som vaccinatör anmäler dig kommer inom kort.

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Influensavaccination under pandemin

Råd och rekommendationer inför planering av influensavaccinationen 2020/2021.