Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Det är just nu mycket ansträngt inom intensivvården i länet. Vi tar all hjälp vi kan få för att få fram fler vårdplatser. Idag rapporterar sjukhusen 89 patienter med covid-19 vid intensivvårdsavdelningarna, det är lika med den totala kapaciteten som vi har i normala fall. Nu har sjukhusen bemannat upp nästan 160 tillgängliga intensivvårdsplatser och fler är på gång, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Det är många covid-patienter som får vård vid våra sjukhus under helgen och många av vårdens medarbetare som tar extrapass för att kunna ta hand om alla patienter. Det här är en fruktansvärd sjukdom och vi behöver hjälpas åt - du och jag - för att inte fler ska behöva hamna på sjukhus. Det gör vi genom att följa de fem grundläggande råden, säger Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen varar med än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Dagsläget 1 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 194 252
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 029

Nu vårdas

89 patienter med covid-19 i intensivvård
407 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 496 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 1 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 215 830   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 92 823  
Totalt antal registrerade vaccinationer 308 653  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 11,2 procent 
Andel dos 2: 4,8 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,9 procent 
Dos 2: 86,4 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 83,1 procent
Dos 2: 30,7 procent

 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral. 

Påbörjat 28 mars: Viss vaccination påbörjad för de som är över 75 år.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.