Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har nu en mycket ansträngd situation med 599 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Vi kan nu se att antalet personer som konstaterats smittade med covid-19 inte ökar den här veckan. Det kan mycket väl vara en påsklovseffekt och därför är det alldeles för tidigt att dra slutsatsen att det är en faktisk minskning. Smittspridningen är oavsett minskning eller inte mycket hög och det är fortsatt viktigt att du följer råd och rekommendationer.

Ett annat viktigt sätt att minska smittspridningen och covid-19-sjukdom är att vaccinera sig. Jag vill uppmana alla över 70 år som ännu inte vaccinerats att boka tid så snart som möjligt. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka vid någon av länets nio vaccinationsmottagningar - där finns det lediga tider redan den här veckan, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

 1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs
 2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
 3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
 4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
 5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

4 355 nya fall av covid-19, 4 av dessa var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 9 april till och med 12 april.

Sedan pandemins början har 208 810 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 14 konstaterades 9 395 nya fall av covid-19. Under vecka 12 konstaterades 9 756 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 14 var det 7 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är ett färre än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 12 april 2021 identifierat 2 982 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 201 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 24 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av den sydafrikanska, den brasilianska och den brittiska varianten kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. 

Se information på 1177.se (öppnas i nytt fönster)

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 599 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 23 fler än i den senaste lägesrapporten 9 april.

Av dessa vårdas:

 • 103 i intensivvård (+7)
 • 407 på akutsjukhus (+9)
 • 89 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+7)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 12 april har 14 579 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 213 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

18 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 9 april.

Sedan pandemins början har 4 077 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 603 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal personer som i lägesrapporten den 9 april.

För hela vecka 13 finns nu inrapporterade att 17 personer avlidit med covid-19. För vecka 14 finns hittills inrapporterat att 6 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 14 har det analyserats 63 289 tester för pågående covid-19. Av dessa var 9 530 provsvar eller 15,2 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något högre än föregående vecka.

Under vecka 14 genomfördes 2 084 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 50,9 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en betydligt högre andel positiva provsvar jämfört veckan före vilket förklaras av att den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet avslutades 31 mars. Sedan dess sker antikroppsprovtagning endast efter ordination från hälso- och sjukvården.  

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade förra veckan jämfört med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. 

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 275 348   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 117 599 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 392 947  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 14,3 procent
Andel dos 2: 6,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,3 procent
Dos 2: 85,0 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad)
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 87,8 procent
Dos 2. 49,1 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 72,0 procent
Dos 2. 11,4 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1. 29,7 procent
Dos 2. 5,9 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1. 9,7 procent
Dos 2. 5,2 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 75 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel Patient Andel vaccinerade mot covid-19
-Bromma 86,7 %
-Enskede-Årsta-Vantör 74,6 %
-Farsta 84,0 %
-Hägersten-Liljeholmen 79,7 %
-Hässelby-Vällingby 82,4 %
-Kungsholmen 81,1 %
-Norrmalm 80,8 %
-Rinkeby-Kista 68,1 %
-Skarpnäck 75,0 %
-Skärholmen 75,7 %
-Spånga-Tensta 76,2 %
-Södermalm 81,0 %
-Östermalm 78,4 %
Botkyrka 74,7 %
Danderyd 87,3 %
Ekerö 82,9 %
Haninge 76,7 %
Huddinge 82,5 %
Järfälla 83,6 %
Lidingö 85,4 %
Nacka 80,1 %
Norrtälje 80,7 %
Nykvarn 84,9 %
Nynäshamn 76,7 %
Salem 80,5 %
Sigtuna 84,0 %
Sollentuna 81,4 %
Solna 79,2 %
Sundbyberg 79,1 %
Södertälje 74,4 %
Tyresö 79,0 %
Täby 86,3 %
Upplands Bro 79,6 %
Upplands Väsby 78,4 %
Vallentuna 82,6 %
Vaxholm 78,6 %
Värmdö 82,3 %
Österåker 77,8 %
Saknas 22,2 %
  Total: 80,3 %

 Nationella föreskrifter 

 (öppnas i nytt fönster)

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.