Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Läget är fortsatt mycket allvarligt vid länets akutsjukhus. Vårdens medarbetare som kämpat i över ett år med pandemin har nu nästan 600 patienter extra med covid-19 utöver alla andra patienter. Vi gör allt vi kan för att se till att vårdens medarbetare får så mycket hjälp som möjligt. Du som vet med dig att du kan följa råden ytterligare lite bättre - gör det nu! Vi behöver all hjälp vi kan få för att tvinga ner smittspridningen och därmed minska antalet patienter med covid-19 vid våra sjukhus, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Dagsläget 14 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 211 119
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 077

Nu vårdas

100 patienter med covid-19 i intensivvård
479 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 579 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 14 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 288 296   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 119 171  
Totalt antal registrerade vaccinationer 407 467 

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 15,0 procent 
Andel dos 2: 6,2 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,3 procent 
Dos 2: 85,0 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 88,1 procent
Dos 2: 50,1 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 75,1 procent
Dos 2: 11,7 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 37,1 procent
Dos 2: 6,0 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 11,8 procent
Dos 2: 5,3 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.