Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har nu en ansträngd situation med 570 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård fortsätter att variera mellan 570 och 600 patienter. Det innebär en mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare. Vi måste alla följa de grundläggande råden, samtidigt som vi fortsätter att vaccinera så många som möjligt på ett säkert och effektivt sätt. Det gör att vi får ner smittspridningen och därmed antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

 1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
 2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
 3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
 4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
 5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

3 599 nya fall av covid-19, inga av dessa var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 16 april till och med 19 april.

Sedan pandemins början har 218 109 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 15 konstaterades 9 539 nya fall av covid-19. Under vecka 14 konstaterades 9 390 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 15 var det 7 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är samma antal som veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 19 april 2021 identifierat 5 263 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 266 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 30 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av den sydafrikanska, den brasilianska och den brittiska varianten kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. 

Se information på 1177.se

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 570 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 9 färre än i den senaste lägesrapporten 16 april.

Av dessa vårdas:

 • 90 i intensivvård (-8)
 • 381 på akutsjukhus (-3)
 • 99 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+2)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 12 april har 14 579 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 465 fler än vad som rapporterades vid lägesrapporten för en vecka sedan.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

19 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 16 april.

Sedan pandemins början har 4 124 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 604 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är en ytterligare person sedan lägesrapporten den 16 april.

För hela vecka 14 finns nu inrapporterade att 25 personer avlidit med covid-19. För vecka 15 finns hittills inrapporterat att 5 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 15 har det analyserats 65 953 tester för pågående covid-19. Av dessa var 9 794 provsvar eller 15,2 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något lägre än föregående vecka.

Under vecka 15 genomfördes 868 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 57,6 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en högre andel positiva provsvar jämfört veckan före vilket förklaras av att den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet avslutades 31 mars. Sedan dess sker antikroppsprovtagning endast efter ordination från hälso- och sjukvården.  

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår.  

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 351 649   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 126 295 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 477 944  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 18,4 procent
Andel dos 2: 6,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,5 procent
Dos 2: 85,4 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad)
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 89,1 procent
Dos 2. 54,4 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 82,8 procent
Dos 2. 13,2 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1. 64,4 procent
Dos 2. 6,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1. 34,1 procent
Dos 2. 5,6 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 75 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/stadsdelsområde

Andel vaccinerade mot covid-19

-Bromma

89,4%

-Enskede-Årsta-Vantör

82,4%

-Farsta

87,2%

-Hägersten-Älvsjö

85,3%

-Hässelby-Vällingby

86,2%

-Kungsholmen

85,6%

-Norrmalm

84,8%

-Rinkeby-Kista

72,4%

-Skarpnäck

81,7%

-Skärholmen

80,2%

-Spånga-Tensta

81,8%

-Södermalm

86,0%

-Östermalm

82,6%

Botkyrka

80,9%

Danderyd

89,7%

Ekerö

88,7%

Haninge

85,2%

Huddinge

86,7%

Järfälla

87,7%

Lidingö

87,7%

Nacka

85,7%

Norrtälje

91,4%

Nykvarn

88,7%

Nynäshamn

85,6%

Salem

89,7%

Sigtuna

88,5%

Sollentuna

87,5%

Solna

85,1%

Sundbyberg

83,7%

Södertälje

81,8%

Tyresö

89,1%

Täby

89,9%

Upplands Bro

86,4%

Upplands Väsby

85,3%

Vallentuna

89,7%

Vaxholm

89,1%

Värmdö

88,2%

Österåker

87,9%

Saknas

27,8%

 

Total: 86,1%

Nationella föreskrifter 

 

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.