Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Idag rapporterar vi att invånarna i länet har vaccinerats mot covid-19 med över en halv miljon doser. Vaccinationerna fortsätter i hög takt men varje invånare över 18 år ska få två doser för att få ett fullgott skydd över en längre tid. Dessvärre är smittspridningen fortfarande på en hög nivå och trycket på våra akutsjukhus fortsatt mycket stort. Särskilt tufft är det på intensivvårdsavdelningarna. Därför vill jag be dig att fortsätta hålla de fem grundläggande reglerna ytterligare en tid så att tillräckligt många ska hinna vaccinera sig och att du själv väljer att ta vaccinet så snart det är din tur, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Dagsläget 22 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 221 251
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 139

Nu vårdas

93 patienter med covid-19 i intensivvård
428 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 521 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 22 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 379 066
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 128 746  
Totalt antal registrerade vaccinationer 507 812  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 19,8 procent 
Andel dos 2: 6,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,8 procent 
Dos 2: 85,8 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 89,4 procent
Dos 2: 55,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 84,3 procent
Dos 2: 13,8 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 70,9 procent
Dos 2: 6,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 47,4 procent
Dos 2: 5,7 procent

 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer och som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna.

om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.