Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Idag rapporterar vi för första gången över 200 000 konstaterat smittade fall av covid-19. Och antalet fortsätter att öka vecka för vecka. För att få ner antalet personer med covid-19 som är i behov av sjukhusvård måste vi bryta ökningen av det totala antalet konstaterat smittade. Det finns bara två sätt att göra det - genom att vi alla ännu mer noga följer grundläggande råd och rekommendationer och genom att fler invånare vaccinerar sig så snart de erbjuds vaccin.

- Just nu ökar antalet vaccinerade i takt med att vaccintillgången blir bättre. De flesta av våra äldre vaccineras vid våra cirka 200 vårdcentraler där de får tillgång till vaccinet utan krav på bank-ID. Förra veckan vaccinerades 46 000 invånare vid vårdcentralerna. De fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Sabbatsberg, Karolinska och Täby kompletterar och avlastar vårdcentralerna för de som är över 75 år och kan boka digitalt med bank-ID, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen varar med än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.

2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus

3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet

4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga

5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Dagsläget 7 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 201 615
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 042

Nu vårdas

86 patienter med covid-19 i intensivvård
466 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 552 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 7 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 240 163   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 99 146  
Totalt antal registrerade vaccinationer 339 309  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 12,5 procent 
Andel dos 2: 5,2 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,2 procent 
Dos 2: 84,7 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 85,8 procent
Dos 2: 34,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 54,3 procent
Dos 2: 8,9 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.